RISPERIDONE (Solution)

 

 

ความรู้เรื่องยา : ริสเพอริโดน (RISPERIDONE )

ยานี้ใช้สำหรับ
• ใช้ลดหรือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ ซึ่งรบกวนการเรียนรู้ของเด็ก เช่น วุ่นวาย หงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ปัญหาด้านอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น มีปัญหาการนอนและไม่ร่วมมือในการฝึก
• ใช้บำบัดรักษาโรคจิตเภท รวมถึงเด็กและวัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรง หรือพฤติกรรมก้าวร้าว

วิธีใช้ยา
• ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน
• ยาจะมีประโยชน์สำหรับแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ต้องการของเด็ก หรือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง
• โดยต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามหยุดรับประทานยาเอง แม้ไม่มีอาการ
• หากมีความกังวลเกี่ยวกับการรับประทานยา หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หรือแจ้งพยาบาลหอผู้ป่วย
• ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม
• ยานี้อาจทำให้รับประทานอาหารมากขึ้น ควรดูแลการรับประทานอาหาร

การใช้ยาชนิดน้ำ
• เภสัชกรจะสอบถามวิธีตวงยาโดยใช้หลอดตวงที่มาพร้อมกับยา หากไม่เข้าใจวิธีตวงยา ผู้ปกครองควรซักถามให้เข้าใจ
• ตวงยาในขนาดที่แพทย์สั่ง
• ดันยาน้ำออกจากหลอดตวง (ต้องแน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศอยู่ในหลอด) ห้ามใส่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำเปล่า น้ำหวาน นม หรือน้ำส้ม ห้ามผสมในน้ำชา ชาเขียว โค้กหรือแป๊บซี่ กาแฟ และอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน
• หลอดตวงต้องสะอาดหรือแห้งทุกครั้งก่อนตวงยา และใช้เฉพาะยาน้ำริสเพอริโดนเท่านั้นห้ามใช้กับยาอื่น

Be the first to comment

Leave a comment