Sodium valproate

ความรู้ เรื่องยา โซเดียมวาลโพรเอท (Sodium valproate )
ชื่อการค้า : เดพากิน (DEPAKINE) เอนโคเรท (Encorate)
ยานี้ใช้สำหรับ
1. ใช้รักษาความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood disorders) มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย รุนแรง ไม่ทราบสาเหตุ
2. ใช้ควบคุมอาการชักในโรคลมชัก (Epilepsy) หรือผลตรวจคลื่นสมองผิดปกติแต่ไม่มีอาการชัก

วิธีใช้ยานี้
• ยานี้ใช้สำหรับกินหลังอาหาร โดยให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุฉลากยาอย่างเคร่งครัด ซึ่งแพทย์คำนวณจากน้ำหนักตัวของเด็ก ห้ามใช้ยานี้ในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
• ควรกินยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน
• ยาจะมีประโยชน์สำหรับแก้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กเคยหรือมีอาการของโรคลมชัก ยาจะช่วยลดความถี่ของอาการชักลงจนหยุดชักเลย ผู้ปกครองต้องให้เด็กกินยานี้อย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามหยุดกินยานี้เองแม้ไม่มีอาการ หากมีความกังวลเกี่ยวกับการกินยา หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หรือแจ้งพยาบาลหอผู้ป่วย
• ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม
• ยานี้อาจทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น ควรจำกัดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาลและไขมัน จะช่วยควบคุมน้ำหนักของเด็กได้

การใช้ยาชนิดน้ำ (Syrup)
• ตวงยาโดยใช้หลอดตวงยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง
• ดันยาน้ำออกจากหลอดในปริมาตรที่กำหนดลงในช้อนตวงหรือถ้วยตวง อาจจะผสมยากับอาหาร หรือน้ำหวานเล็กน้อยก่อนกิน แต่ต้องแน่ใจว่าเด็กได้รับยาในขนาดที่แพทย์สั่ง ห้ามผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน

การใช้ยาชนิดเม็ดแบบออกฤทธิ์เนิ่น (Delayed Release Tablet ) หรือ แบบเคลือบให้แตกตัวที่ลำไส้ (Enteric Coated Tablet)
• กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด เคี้ยว หรือทำให้แตก
• ควรทานยาพร้อมอาหารเพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร

Be the first to comment

Leave a comment